poniedziałek, 2 października 2023

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Ilustracja: Agnieszka Maszota


W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji chciałam zaprosić Was do wspólnego świętowania. 

Zapraszam Was serdecznie do udziału w przygotowanych z tej okazji wydarzeniach:

CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM: 

*głośne czytanie na przerwie śniadaniowej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Wyjątkowo na tej przerwie możecie przyjść do biblioteki z jedzeniem i posłuchać opowieści czytanych przez naszych niezastąpionych wolontariuszy. Będą na Was czekać niesamowite przygody :)

KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO WASZEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI: 

*ilustrację można wykonać dowolną techniką, rozmiar pracy w formacie A4, praca w formie płaskiej. Proszę na odwrocie podpisać pracę: imię, nazwisko, klasa oraz tytuł książki.

*od 9 do 20 października czekam na Wasze prace - przynosicie je do biblioteki, klasy 1 mogą poprosić o pomoc Panie Wychowawczynie lub starszych kolegów,

*każdy może oddać jedną pracę konkursową,

*27 października jury ogłosi wyniki - śledźcie ogłoszenia na Librusie

PODARUJ DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻCE:

*jak co roku każdy może podarować do biblioteki książki. Ważne, aby nie były zniszczone i wydane po roku 2000. Proszę nie przynosić książek dla dzieci w wieku przedszkolnym.

BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI:

*całoroczne wyzwanie czytelnicze dla uczniów klas 1 - szczegóły przy okazji klasowej wizyty w bibliotece,

KLUB POŻERACZY KSIĄŻEK: 

* nowe wyzwanie czytelnicze dla wszystkich, którzy zdobyli już Bilet Powrotny do Biblioteki,

KSIĄŻKOWY NIEKALENDARZ:

*wyzwania czytelnicze na każdy miesiąc roku, dla lubiących czytać codziennie!


ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO BIBLIOTEKI!!!

poniedziałek, 11 września 2023

 
Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

    Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

    Przyznana kwota dotacji wynosi 12000 zł. Przystępując do programu organ prowadzący musiał wnieść wkład własny w wysokości 3000 zł.  Oznacza to, że razem mamy do wydania, do końca 2023 r., 15000 zł na zakup nowych książek  oraz  wyposażenia do naszej szkolnej biblioteki.

 

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.

3. Zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników).

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

Bardzo prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

 o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek.

Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki prosimy przesyłać na adres mailowy: biblioteka.pijarzy.sp@gmail.com bądź za pośrednictwem dziennika Librus do pani Magdaleny Pacyny.

 

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

· książki będące nowościami wydawniczymi;

· nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;

· książki do słuchania – audiobooki;

· książki obrazkowe;

· książki z powiększoną czcionką;

· książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

- podręczników (szkolnych i naukowych),

- słowników,

- encyklopedii,

- czasopism i filmów (także adaptacji lektur),

- gier planszowych.

 

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników.

Lista książek proponowanych do zakupu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w bibliotece oraz przedstawiona do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

niedziela, 23 kwietnia 2023

© copyright = prawo autorskie


Oznacza, że dany utwór np. książka, ilustracja, mapa, tłumaczenie chronione jest przez prawo autorskie.

Przy symbolu może znajdować się informacja komu dane prawo przysługuje np. © Grzegorz Kasdepke.

Prawa autorskie nadawane są twórcy na mocy ustawy. Nie rejestruje się ich, a ochrona następuje automatycznie.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązuje od 1994 roku. Reguluje komu i za co oraz na jak długo przysługuje ochrona praw autorskich.

W pierwszej kolejności jest to autor dzieła. Może on udzielić innym uprawnień do korzystania z utworu na mocy umowy licencyjnej lub umowy przekazującej prawa do utworu.

Prawo autorskie może być:

- osobiste - nigdy nie wygasa. Jest to powiązanie dzieła z nazwiskiem jego twórcy.

- majątkowe (copyright) jest czasowe trwa przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Gdy autor jest nieznany – 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.

23 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

    Od 1996 roku 23 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako Dzień Książki i Praw Autorskich.  Data ta jest symboliczna. W tym dniu urodzili się lub zmarli znani pisarze np.: Cervantes, Szekspir, Nabokow, Vallejo. Dzień ten - na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców - został ustanowiony przez UNESCO Dniem Książki i Praw Autorskich. Pierwsze obchody zbiegły się z 25 Kongresem Międzynarodowej Unii Wydawców, który odbył się w Barcelonie w setną rocznicę powstania organizacji.

    Data ta wiąże się również z katalońskim obyczajem, zgodnie z którym każdy mieszkaniec Katalonii w dniu św. Jerzego - patrona tego regionu - obdarowywał swoich bliskich książkami i różami.

    Pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie praw autorskich dzieł literackich i artystycznych została podpisana 9 września 1886 r. w Bernie. Następnie kilkakrotnie była zmieniana i uzupełniana. W roku 1952 została zwołana do Genewy Międzynarodowa Konferencja ds. Praw Autorskich, która uchwaliła Powszechną Konwencję ds. Copyright i powołała Międzynarodowy Komitet Praw Autorskich. Konwencja genewska weszła w życie 16 września 1956 roku. Polska przystąpiła do konwencji o przestrzeganiu praw autorskich w 1976 r. Odtąd na polskich książkach, filmach, płytach, kasetach i innych wydawnictwach umieszczany jest znak zastrzeżenia praw autorskich - copyright.

KSIĄŻKA NAJ...

NAJWIĘKSZA DRUKOWANA KSIĄŻKA ŚWIATA to mierzący 1,8 m na 2,75 m atlas pt. "Ziemia". Wydano go w Australii w 2010 roku w 31 egzemplarzach po 100 tysięcy dolarów każdy. Każde dzieło robione jest na zamówienie. Praca nad jednym egzemplarzem trwa miesiąc. Żeby przewrócić stronę w atlasie, wydawca Gordon Cheers podczas specjalnego pokazu musiał zrobić to obiema rękami, żeby nie zniszczyć olbrzymich kart.

 NAJWIĘKSZA KSIĄŻKA - "Super Book" - to mierząca 2,74 x 3,07 m, wydana Denver w stanie Colorado (USA) w roku 1976. Składa się ona z 300 stron i waży 252,6 kg.

 NAJMNIEJSZA KSIĄŻKA DLA DZIECI - "Stary król Cole" mierzy 1mm x 1mm, wydało w 85 egzemplarzach w 1985 r. wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley (Szkocja). Kartki można przewracać (ostrożnie!) tylko za pomocą igły.

 NAJMNIEJSZA KSIĄŻKA ŚWIATA - ”Shiki no Kusabana” („Kwiaty i pory roku”). 22 strony zajmują nazwy japońskich kwiatów i ich czarno-białe ilustracje. Strony mają 0,75 milimetra długości, a szerokość liter nie przekracza 0,01 milimetra! Mikroksiążka jest dziełem drukarni z Tokio. Oczywiście do czytania tej wyjątkowej pozycji niezbędna jest porządna lupa. Obrazowo rzecz ujmując, rozmiar najmniejszej książki świata jest zbliżony do wielkości igielnego ucha!

NAJSTARSZA KSIĄŻKA ŚWIATA – znajduje się w bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii. Została podarowana muzeum przez anonimowego ofiarodawcę. Książka została znaleziona w starym grobowcu pokrytym, freskami. Jest to najstarsza na świecie książka jaką znamy w dziejach ludzkości. Wykonano ją ze złota, a jest datowana na około 600 rok p.n.e. – ma więc ponad 3500 lat. Składa się z sześciu złotych stron wykonanych z 23,82-karatowego złota (o wymiarach 5 cm długości i 4,5 cm szerokości). Strony spięte są złotymi pierścieniami, pokryte tekstem i ozdobione wizerunkami wojowników, jeźdźca, syren i liry.

 NAJSTARSZA KSIĄŻKA NAPISANA W CAŁOŚCI PO POLSKU - to „Rozmyślanie przemyskie”, a właściwie „Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa”– Publikacja pochodzi z przełomu XV i XVI wieku, ale jest odpisem starszego utworu. Książka obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Zabytek liczy ponad 400 kart, na których znajduje się obszerna opowieść o życiu Maryi i Chrystusa, oparta o Ewangelię, legendy i apokryfy. „Jest arcyciekawym przykładem polskiej prozy późnego średniowiecza, stanowiąc dowód erudycji i literackich umiejętności pozwalających zebrać historie z rozmaitych źródeł w jeden spójny wykład”. Modlitwa zamieszczona w końcowej części rękopisu wskazuje, że pierwotnie księga służyła w klasztorze żeńskim. Księga trafiła w połowie XIX wieku do kapituły grecko-katolickiej w Przemyślu. Od 1947 roku znajduje się w Warszawie. Co ciekawe, „Rozmyślanie przemyskie”, poza treścią poważną, zawiera wiele fragmentów o charakterze humorystycznym – przytoczono opowieści o tym, jak Jezus w dzieciństwie pomagał Maryi przyprawiać kapustę i jak ożywił gliniane ptaszki, by nie zostały zdeptane.

 NAJGRUBSZA KSIĄŻKA ŚWIATA Najgrubszą książką dostępną w regularnej sprzedaży był opublikowany przez Harper Collins w maju 2009 roku zbiór wszystkich historii o Pannie Marple autorstwa Agaty Christie. W grubym na 32,2 cm tomie zmieściło się 12 powieści i 20 opowiadań – razem 4032 strony o wadze 8,04 kilograma. Książka ukazała się w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy dostępnych w cenie 1 tysiąca funtów za sztukę.

 NAJDROŻSZA KSIĄŻKA ŚWIATA-  to czterotomowe dzieło z XIX wieku „The birds of America”(„Ptaki Ameryki”) wybitnego ornitologa i malarza Johna Jamesa Audubona. Zawiera 1000 naturalnej wielkości ilustracji i opisów 500 różnych gatunków ptaków występujących na terenie Stanów Zjednoczonych. Ornitolog chciał obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku i przez 12 lat jeździł po całej Ameryce, tworząc szkice i notatki. Dzieło wydano w 119 egzemplarzach między 1827 a 1838 rokiem, z czego 108 znajduje się w muzeach i bibliotekach. Praca składa się z naturalnych rozmiarów odbitek wykonanych z rzeźbionych płyt o wymiarach ok. 39x26 cali (99x66 cm). Cena 1 egzemplarza osiągnęła w 2000 roku 8,8 miliona dolarów, natomiast egzemplarz wystawiony w domu aukcyjnym w 2010 roku osiągnął cenę 11,5 milionów dolarów.

 NAJCZĘŚCIEJ TŁUMACZONĄ książką na świecie jest Biblia. Przełożono na 310 języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem wydrukowano ok. 2 mld 500 mln egzemplarzy Biblii.

 Najwięcej, bo ponad 600 powieści, w dobie ery gęsiego pióra napisał Polak - Józef Ignacy Kraszewski (1812 - 1887).

 Najwyższą w Polsce cenę antykwaryczną (103 tys. zł) uzyskało na aukcji w Krakowie, drugie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich , które zostało wydane w roku 1566 w Bazylei.

Najwyższy nakład w pierwszym wydaniu - 120 mln egzemplarzy - osiągnęła powieść Nicholasa Monserrata "Okrutne morze".

Najmłodszym noblistą w dziedzinie literatury był Rudyard Kipling (1865-1936). W dniu otrzymania nagrody (1907 r.) miał 41 lat.

Najwyżej położona biblioteka na świecie znajduje się w Szanghaju. Mieści się ona na 60. piętrze wieżowca, na wysokości 231 metrów. Aby dostać się do niej bez korzystania z windy, trzeba pokonać 1435 stopni!

Najbardziej niechlubny rekord należy do Emily Canellos-Simms. Kobieta przetrzymywała wypożyczoną z biblioteki książkę przez 47 lat! Kosztowało ją to prawie 350 dolarów kary. Pamiętajcie, aby sprawdzić, czy w waszych domach nie znajdują się książki z przekroczonym terminem zwrotu.

Najmłodszą autorką według Księgi rekordów Guinnessa jest Dorothy Straight, która swoją książkę Jak powstał świat napisała w wieku 4 lat.

Za najmłodszego autora literackiego bestsellera uznaje się Christophera Paoliniego, który w wieku 15 lat napisał pierwszą część cyklu Dziedzictwo.

Najstarsza debiutantka, Bertha Wood, wydała swoją książkę w setne urodziny. Opublikowała wówczas wspomnienia, które zaczęła spisywać 10 lat wcześniej.


ZAWSZE BYŁ KTOŚ PIERWSZY

Pierwsze zachowane zdanie w języku polskim znajduje się w "Księdze henrykowskiej" pisanej w latach 1268-1273. Brzmiało ono: "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai"

Pierwszą pieśnią religijną w języku polskim jest "Bogurodzica" , której najdawniejszy tekst, tzw. krakowski pochodzi z 1407 roku. Obok kserokopia tekstu "Bogurodzicy"

Pierwszą książką wydaną w całości po polsku był "Raj duszny" - średniowieczny modlitewnik, przetłumaczony z łaciny przez Biernata z Lublina i wydany w 1513r. przez Floriana Unglera.

Pierwsze wiersze dla dzieci w języku polskim pisał Stanisław Jachowicz (1796-1875).

Pierwsze książki dla dzieci w języku polskim, szczególnie dla dorastających panienek, pisała Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1798-1845).

Pierwszą książką w formie elektronicznej napisaną specjalnie do internetowej dystrybucji jest powieść Stefana Kinga pt. "Riding the Bulet" , którą w ciągu 24 godzin od wprowadzenia do sprzedaży zamówiono prawie 400.000 osób.

wtorek, 29 listopada 2022

TAJNA MISJA ZWIADOWCÓW - FINAŁTAJNA MISJA ZWIADOWCÓW DOBIEGŁA KOŃCA 😔

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ADEPTOM, KTÓRZY WYTRWALE I SYSTEMATYCZNIE ROWIĄZYWALI ZADANIA I NIE PODDALI SIĘ!!!

17 SUPER - SPECJALNE ZADANIE WYKONAŁ MATEUSZ Z KLASY 4A.

TRZYMAJCIE ZA NIEGO KCIUKI!!!

środa, 16 listopada 2022

DZIEŃ WYBORU

Podczas jednego ze spotkań Koła Przyjaciół Biblioteki odkrywaliśmy swoje pasje i talenty. Nasze zajęcia nawiązywały do Dnia Wyboru, który był bardzo ważny dla bohaterów serii "Zwiadowcy" Johna Flanagan'a.

W zajęciach wzięli też udział Zwiadowcy z klas: 4a i 4b. Było dużo śmiechu i zabawy. Trochę refleksji i rozmyślań. Sami zobaczcie jak się bawiliśmy:

Dziewczynki wypisują zawody, które mogliby wykonywać bohaterowie Zwiadowców - Jenny, Alyss i George.Jakie cechy charakteru i zainteresowania są potrzebne, aby zostać nauczycielem, politykiem czy malarzem? Zaraz się dowiemy :) Trwa intensywna praca.


Potraficie wymyślić hobby na każdą literę alfabetu? My tak!
A na koniec chwila na spokojną lekturę ulubionej serii...

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Ilustracja: Agnieszka Maszota W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji chciałam zaprosić Was do ws...