poniedziałek, 11 września 2023

 
Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

    Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

    Przyznana kwota dotacji wynosi 12000 zł. Przystępując do programu organ prowadzący musiał wnieść wkład własny w wysokości 3000 zł.  Oznacza to, że razem mamy do wydania, do końca 2023 r., 15000 zł na zakup nowych książek  oraz  wyposażenia do naszej szkolnej biblioteki.

 

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.

3. Zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników).

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

Bardzo prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

 o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek.

Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki prosimy przesyłać na adres mailowy: biblioteka.pijarzy.sp@gmail.com bądź za pośrednictwem dziennika Librus do pani Magdaleny Pacyny.

 

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

· książki będące nowościami wydawniczymi;

· nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;

· książki do słuchania – audiobooki;

· książki obrazkowe;

· książki z powiększoną czcionką;

· książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

- podręczników (szkolnych i naukowych),

- słowników,

- encyklopedii,

- czasopism i filmów (także adaptacji lektur),

- gier planszowych.

 

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników.

Lista książek proponowanych do zakupu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w bibliotece oraz przedstawiona do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Ilustracja: Agnieszka Maszota W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji chciałam zaprosić Was do ws...